Teknovation Logo
robot

 
  • Vicedirektør og SMV-chef Kim Haggren, DI, glæder sig over at den samlede byrde ved indberetning til intrastat (varehandel med EU-lande) gradvist kan reduceres med helt op til 50 procent, (Foto: Hans Søndergaard)

24. januar 2023, kl. 13:08 

Danske virksomheder får lettere ved at indberette import til Danmarks Statistik

EU-samarbejde om udveksling af eksportoplysninger betyder, at en række virksomheder nu fritages fra at indberette importoplysninger til Danmarks Statistiks Intrastat-system, fremhæver DI-vicedirektør og SMV-chef Kim Haggren.


Erhvervslivet bruger hvert år ressourcer svarende til 30 milliarder kroner på indberetninger til offentlige myndigheder, og særligt for de mange mindre erhvervsdrivende er det en uforholdsmæssig stor byrde. Men, en række danske virksomheder kan nu se frem til at bruge færre timer på papirnusseri Danmarks Statistik har nemlig oplyst, at en række virksomheder nu fritages fra at indberette importoplysninger:

"Det er meget glædeligt, for forventningen er, at den samlede byrde ved indberetning til intrastat (varehandel med EU-lande, red.) gradvist kan reduceres med helt op til 50 procent, så virksomhederne i stedet kan prioritere ressourcerne på at drive og udvikle virksomheden," siger Kim Haggren, der er vicedirektør og SMV-chef i DI.

Danmarks Statistik har henover de seneste år moderniseret deres indberetningssystemer for at reducere byrderne ved indberetning uden at gå på kompromis med datakvaliteten. Samtidig har en aktuel EU-forordning gjort det muligt at øge dataudvekslingen mellem medlemslande, så importdata i højere grad baseres på andre landes eksportdata. Det betyder, at flere end 2.000 virksomheder nu for første gang er blevet fritaget for indberetning af importoplysninger, og Danmarks Statistik forventer, at flere vil blive fritaget i de kommende år.

"I DI kæmper vi for at lempe administrative byrder for erhvervslivet – både hvad angår indberetninger til offentlige myndigheder og uhensigtsmæssige krav med videre. Som en del af dette arbejde, har vi et konstruktivt samarbejde med blandt andet Danmarks Statistik om virksomhedernes indberetninger til Intrastat. Særligt har Intrastat-systemet, hvor virksomheder indberetter blandt andet importoplysninger, voldet problemer og derfor er vi nu rigtigt glade for at se, at Danmarks Statistik lykkes med at lette indberetningsprocessen," siger Kim Haggren.

Han påpeger samtidig, at DI sætter yderligere nedbringelse af SMV’ernes administrative byrder i 2023 i fokus:

"Eksempelvis arbejder vi for, at der etableres frikommuneforsøg på erhvervsområdet for at afprøve nye måder at servicere virksomhederne på og fjerne procesregler, registreringskrav og administrative byrder for erhvervslivet og kommunerne selv," siger Kim Haggren.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik