Teknovation Logo
robot

 
  • Formand for VIA-bestyrelsen, Horsens-borgmester Peter Sørensen, ønsker at sikre, at VIA fremover imødekommer de studerende og arbejdsmarkedet endnu mere.

6. december 2018, kl. 11:23 

VIA-organisation med de studerende og arbejdsmarkedet i fokus

En mere enkel organisering med færre direktører, og med de studerende, de private virksomheder og den offentlige sektor i fokus træder fra årsskiftet i kraft hos VIA University College.


VIA University College meddeler, at den nuværende direktør Louise Gade forfremmes til prorektor med ansvar for alle VIA-uddannelser pr. 1. januar 2019, mens Harald Mikkelsen og Kirsten Bundgaard fortsætter som henholdsvist rektor og professionshøjskoledirektør.

Direktionen reduceres dermed fra syv til fire medlemmer. Samtidig skal en ny enhed med navnet Studieliv gøre det endnu mere attraktivt at være studerende i VIA, fremhæver bestyrelsesformand Peter Sørensen.

Målet med organisationsændringen er at imødekomme udviklingen på arbejdsmarkedet med øget behov for medarbejdere med blandt andet stærke digitale og tværfaglige kompetencer. Den ændrede struktur indebærer tillige, at VIA effektiviserer ved at samle sine administrative medarbejdere organisatorisk.

Omorganiseringen sker i kølvandet på, at tre medlemmer af VIAs nuværende direktionfratræder, da deres åremålskontrakter udløber. Dermed er det Louise Gade, der i dag er direktør for VIA´s efter- og videreuddannelser, tiltræder stillingen som prorektor, og dermed overordnet ansvarlig for alle VIA´s videregående grund- samt efteruddannelser.

Harald Mikkelsen fortsætter som VIAs rektor, men får fremover også overordnet ansvar for al forskning på professionshøjskolen, mens ællesområdet i VIA – blandt andet ansatte inden for økonomi, jura, HR, kommunikation, ledelsessekretariat, det internationale område og uddannelsernes administration – kommer til at sortere under professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard.

Det er Peter Sørensen og rektor Harald Mikkelsen, der har taget initiativ til den kommende organisering, som bestyrelse godkendte med fuld opbakning på sit seneste møde. Foruden rektor, prorektor og professionshøjskoledirektør kommer VIAsnye direktion til at rumme en digitaliseringsdirektør. Digitaliseringsdirektøren fåransvar for at styrke VIA´s digitale kapacitet og kompetencer både på uddannelserne og i administrationen, og stillingen bliver slået op om kort tid.

På uddannelserne er VIA allerede langt med at implementere mere digitalisering i undervisningen. De studerende bliver klædt på med digitale kvalifikationer på højt niveau for at sikre, at de kan håndtere de nye teknologier, der bliver anvendt i de professioner og brancher, VIA uddanner til – eksempelvis ingeniørområdet

Intentionen er, at de studerende ud over at være stærke inden for deres eget fag, som eksempeltvis ingeniører, og skal være rustede til at arbejde med folk med en anden uddannelsesbaggrund end deres egen – ligesom de vil skulle på arbejdsmarkedet.

Endnu et tiltag til gavn for de studerende er, at VIA slår dørene op til en enhed med navnet Studieliv, hvor man vil samle medarbejdere, der på forskellig vis – og ud over de daglige undervisere – har en andel i at sikre de studerende den bedst mulige oplevelse af uddanne sig hos VIA.

Studieliv skal blandt andet arbejde med introforløb og med at fremme trivslen, så antallet af studerende, der dropper ud på grund af eksempelvist stress, angst eller ensomhed, bliver minimeret.

Formanden for VIAs bestyrelse, Horsens-borgmester Peter Sørensen, understreger, at den nye organisering ikke er en spareøvelse, men at der på sigt ventes at kunne realiseres besparelser:

”Målet med den nye struktur er at sikre, at VIA fremover imødekommer de studerende og arbejdsmarkedet endnu mere. Den mere smidigeog samarbejdende struktur skal sikre en topeffektiv udnyttelse af organisationens ressourcer og potentialer gennem blandt andet fælles processer samt en forenklet og mere effektiv administration. Det er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor landets uddannelsesinstitutioner bliver pålagt store besparelser i form af blandt andet omprioriteringsbidraget på to procent årligt,” pointerer Peter Sørensen.

Han understreger, at VIAs uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland videreføres.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik