Teknovation Logo
robot

 
  • De statslige ordninger inden for eksport, innovation og kapitalformidling vil også være tilgængelige via Erhvervshusene, så disse virksomhedsrettede ydelser nu får lokale indgange, fremhæves det.

24. maj 2018, kl. 16:26 

Politisk aftale om ændret erhvervsfremmesystem

En aftale om et nyt erhvervsfremmesystem blev torsdag indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.


Ifølge regeringen, sikrer aftalen skabelsen af et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Vi har ladet virksomhederne anvise vejen for, hvordan vi indretter et enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem, hvor virksomhedernes behov står i centrum. Med det nye system reducerer vi derfor de administrative niveauer fra 3 til 2 - ét decentalt niveau med stærk kommunal forankring og det statslige niveau. Dermed får virksomhederne lettere ved at finde vej til lige præcis den ydelse, som de har behov for."

Med aftalen etablerer regeringen syv tværkommunale erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling, fremhæves det.

Erhvervshusene baseres på de eksisterende Væksthuse og skal gøre de ydelser, der i dag kun tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder.

Erhvervshusene skal samtidig samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Ligesom højt specialiserede statslige ordninger skal være tilgængelige via Erhvervshusene, fx Eksportrådet.

Som led i forenklingen nedlægges de regionale vækstfora, og i stedet oprettes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der får til opgave at igangsætte og finansiere en række af de erhvervsfremmeindsatser, der findes i dag.

Hovedindsatsen vil fortsat have fokus på, at midlerne bliver fordelt over hele landet efter lokale behov. Så udmøntningen af midlerne vil ske i tæt samspil med erhvervslivet, virksomhederne, de nye erhvervshuse og øvrige regionale og lokale aktører, konstateres det.

I tråd med Forenklingsudvalgets anbefaling styrkes indsatsen for videnbaseret iværksætteri desuden med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.

Det betyder samtidig, at det statslige tilskud til innovationsmiljøerne udfases i løbet af 2019, og anvendes til at styrke indsatsen i Vækstfonden og Innovationsfonden i stedet. De nye ordninger i Innovationsfonden udvikles i tæt samarbejde med universiteterne.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, udtaler:

”Det bliver nemmere og enklere for de studerende og forskerne på universiteterne at blive iværksættere med denne aftale. Universiteterne og andre centrale aktører spiller forsat en afgørende rolle her. Derfor er jeg glad for, at vi nu får et mere enkelt erhvervsfremmesystem med nærhed til iværksætterne og de forskningsfaglige miljøer.”


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik