Teknovation Logo
robot

 
  • Projektet Big Data Business Academy skal sikre, at 20 virksomheder får realiseret vækstpotentialet ved strategisk udnyttelse af data, påpeger sektionsleder Jan Overgaard, Teknologisk Institut.

29. juni 2016, kl. 14:53 

Big Data bliver gjort håndgribeligt

20 danske virksomheder vil booste væksten gennem bedre anvendelse af Big Data. Projektet Big Data Business Academy udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om Big Data.


Teknologisk Institut, Alexandre Instituttet, Clean og DTU er i færd med at samle 20 virksomheder, som får realiseret vækstpotentialet ved strategisk udnyttelse af data.

Big Data fremstår for mange virksomheder som diffust og komplekst, hvilket selvsagt har afholdt flere virksomheder fra at forsøge at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og værdiskabende dataudnyttelse.

På Big Data Business Academy vil de 20 deltagende virksomheder få inspiration til, hvordan data kan udnyttes til forretningsudvikling samt få erfaring med Big Data-værktøj og teknikker på deres konkrete projekter.

Projektet vil involvere både ledelsen og medarbejdere i virksomhederne, og skal bringe Big Data fra virksomhedernes IT-afdelinger til virksomhedernes marketingsafdelinger og ledelsesniveau, så Big Data bliver et strategisk aktiv for virksomhederne.

”Ambitionen er, at projektet skal gøre arbejdet med Big Data håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv. På den måde kan flere virksomheder udnytte Big Data som en vej til forretningsudvikling, vækst og øget konkurrenceevne. Ved at udnytte Big Data bedre end i dag kan virksomheders innovations- og salgsindsats optimeres, hvilket vil bidrage positivt til at øge eksporten og derigennem skabe arbejdspladser i Danmark,” siger administrerende direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet projektet med 7 millioner kroner.

”Projektet er relevant for både store og mindre virksomheder, da det ofte er tværgående datasamarbejder, der kan løse virksomhedernes udfordringer og skabe grundlag for innovation for eksempel fra produktudvikling eller servicedesign til salg. Vores viden og netværk på Big Data-området skal sikre, at resultaterne og effekterne af projektet spredes og gavner et stort antal virksomheder,” siger sektionsleder Jan Overgaard, Teknologisk Institut.

I projektet er de 20 forgangsvirksomheder, inden for blandt andet fødevare-, transport-, IT- og energisektoren, blevet udvalgt på grund af deres store potentiale for at kunne udnytte Big Data strategisk.

”Hos Chr. Hansen tror vi på, at virksomhedens evne til at innovere er tæt forbundet med vores evne til at opsamle, kombinere og analysere data. Denne evne er også en forudsætning for at træffe datadrevne beslutninger, eksempelvis om hvilke produkter vi skal satse på. Endelig er investeringen i at producere data betragtelig og jo mere vi arbejder med dem, jo tydeligere er det, at vi ikke udnytter deres fulde værdipotentiale. Dette er vores primære bevæggrunde for at deltage i Big Data Business Academy – vi ønsker at styrke virksomhedens innovationskraft,” fortæller Morten Meldgaard, der er Project Director hos Christian Hansen.

Arbejdet i projektet blev igangsat i september sidste år, men officielt blev læringsforløbene med virksomheder startet på et netop afholdt Kickoff-workshoparrangement.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik