Teknovation Logo
robot

 
  • Mogens Bundgaard-Nielsen døde 16. februar.

26. februar 2020, kl. 14:16 

Mindeord om DTU’s første bestyrelsesformand

DTU's første bestyrelsesformand, Mogens Bundgaard-Nielsen, døde 16. februar. Et mindeord fra rektoratet på DTU er netop offentliggjort.


Rektor på DTU, Anders Overgaard Bjarklev, kommer her med et mindeord om DTU's første bestyrelsesformand, Mogens Bundgaard-Nielsen, på vegne af rektoratet på DTU:

Mogens Bundgaard-Nielsen var den første bestyrelsesformand for DTU efter indførelsen af selvejet for universitetet i 2001. Ud over at have forsket, undervist og været censor på universitetet, havde han også markeret sig ved, som én af to erhvervsrepræsentanter, at være eksternt medlem i det daværende konsistorium.

Hans viden om universitetet sammenholdt med hans store erfaringer som blandt andet topembedsmand og direktør for et statsligt aktieselskab gav ham et solidt grundlag for at gå i gang med at forme DTU efter de rettesnore Folketinget havde sat i DTU-loven.

Han gik til opgaven med grundighed, affektion for DTU og ikke mindst en tydelig markering af, i hvilken retning han ønskede universitetet skulle gå. Gennem otte år var han en markant bestyrelsesformand, der hverken gik af vejen for at tage kampen op mod faste dogmer eller udfordre dem, der ikke havde samme distinkte ønske som ham om en genrejsning af universitetet og en større agtelse af ingeniørens rolle i samfundets udvikling.

I dag kan det sikkert for mange synes som en let opgave, men det daværende DTU var presset fra mange sider. Et lavt og faldende studenteroptag, lav eller manglende kapacitet på en række af fremtidens forskningsfelter, en nedbrudt og udtjent bygningsmasse og en ikke just prangende omtale i medierne var nogle af de udfordringer, Mogens Bundgaard som bestyrelsesformand stod overfor.

Det er derfor også Mogens Bundgaards fortjeneste, at DTU i dag opfattes på en helt anden måde - som et internationalt teknisk eliteuniversitet. Mange andre har også medvirket – en indsats han ville være den første til at anerkende - men Mogens Bundgaard lagde mange solide spor ud i sin tid som bestyrelsesformand.

I hans tid blev Nordeuropas største renrum til nanoskala-produktion en realitet, nye bygninger til grundfagene kemi og fysik så dagens lys og etableringen af et 'state of the art'-center for elektron-nanoskopi blev etableret efter en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Endelig var Mogens Bundgaard en markant drivkraft i optakten til og implementeringen af universitetets fusion med fem sektorforskningsinstitutioner i 2007/08, og han var den naturlige bestyrelsesformand for det fusionerede universitet.

I 2009 fik Mogens Bundgaard-Nielsen DTU’s guldmedalje for sin indsats med følgende motivation (uddrag):

”Bestyrelsesformand Mogens Bundgaard-Nielsen er et forbilledligt eksempel på en polytekniker i den betydning, som var gældende ved DTU’s grundlæggelse, og som Mogens Bundgaard-Nielsen selv har været med til at give nyt liv."

"Et menneske, der baseret på sine ingeniørmæssige færdigheder har gjort brug af sin viden i mange sektorer, fra undervisning og forskning på DTU og i Texas A&M, over topledelse i centraladministrationen til øverste chef for Storebælts-forbindelsen, et af Danmarks store infrastrukturprojekter – ja, vist dét største byggeprojekt i Danmarkshistorien. Alt udført med det for det polytekniske begreb helt afgørende formål, at være ’til gavn for samfundet’.”

Æret være hans minde!

Rektoratet, DTU.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik