Teknovation Logo
robot

 
  • Metals medlemmer har i årene efter krisen udvist stor loyalitet og løntilbageholdenhed på deres virksomheder, men nu er produktiviteten og overskuddene i industrien efterhånden så store, at virksomhedsejerne må til lommerne og honorere de ansatte, der skaber den høje produktivitet, mener Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.

12. marts 2018, kl. 08:22 

Metal: Plads til lønstigninger

De seneste tal for løn og produktivitet fra Danmarks Statistik viser at produktiviteten de seneste år er stukket af fra lønnen, mener fagforbundet Dansk Metal, og derfor er der plads til lønstigninger i industrien, fremhæves det.


En voksende produktivitet i industrien bør udløse højere lønninger til medarbejderne, mener Dansk Metal og understreger, at tiden for lønstigninger er inde:

”Vores medlemmer har i årene efter krisen udvist stor loyalitet og løntilbageholdenhed på deres virksomheder, men nu er produktiviteten og overskuddene i industrien efterhånden så store, at virksomhedsejerne må til lommerne og honorere de ansatte, der skaber den høje produktivitet,” siger Metal-cheføkonom Thomas Søby.
 

Timeproduktiviteten i industrien er fra 2011 til 2017 i gennemsnit steget fem procent om året, mens timelønnen er steget 2,3 procent pr. år. Det er en forskel på 2,7 procentpoint. Overskudsgraden i industrivirksomheder har de seneste 15 år ligget på 6,6 procent i gennemsnit. I 2015 var den steget til 9 procent og har samtidig vist en klart stigende tendens i de seneste år.

”Den store produktivitetsgevinst er siden 2011 primært gået til virksomhederne, men nu må det altså være tid til at vores medlemmer mærker de gode tider. Der er plads til større lønstigninger i industrien, uden at det vil skade konkurrenceevnen,” siger Thomas Søby.

Løndannelsen sker i forhandlinger mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen på den enkelte virksomhed. De lokale lønforhandlinger er i gang lige nu over hele landet. Efter en række post-krise-år med løntilbageholdenhed, er det nu på tide at bringe mere balance i forholdet mellem løn og produktivitet. Virksomhederne har selvfølgelig også en interesse i at fastholde dygtige medarbejdere. For uden dem forsvinder opsvinget, overskuddene og produktiviteten, mener Metal:

”Danmark er grundlæggende et markedsøkonomisk samfund, hvor udbud, efterspørgsel og markedskræfter er helt centrale størrelser i den måde f.eks. arbejdsmarkedet fungerer på. Lige nu er der super stor efterspørgsel efter dygtige faglærte i industrien, så virksomhederne kan fortsætte det opsving, de har oplevet de senere år. Det bør også i højere grad afspejle sig i lønnen,” siger Thomas Søby.

I januar måned var arbejdsløsheden i Dansk Metal nede på 2,4 procent, hvilket er det laveste i ni år. I flere afdelinger oplever man, at man stort set ikke har nogen arbejdsløse medlemmer.

Læs hele analysen - Lønnen halter efter produktiviteten i industrien - ved at følge lænken  her


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media